Formularz przedofertowy

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 roku PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i dalsze); Firma nanoTherm nie odpowiada za koncepcje, dobór, projektowanie, wykonanie instalacji z zastosowaniem urządzeń i produktów Tecalor.